Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ψυχολογική επανάσταση;

Λοιπόν, ποια είναι η πιο βασική ανάγκη του ανθρώπου;

«Τροφή, ιματισμός και στέγη. Αλλά η επίτευξη μιάς δίκαιης κατανομής των βασικών αυτών αναγκών γίνεται πρόβλημα, διότι ο άνθρωπος είναι από την φύση του άπληστος και ιδιοτελής».

Θέλετε να πείτε ότι η κοινωνία τον ενθαρρύνει και τον εκπαιδεύει να είναι αυτό που είναι; Λοιπόν, ένα διαφορετικό είδος κοινωνίας, με την νομοθεσία και άλλες μορφές εξαναγκασμού, μπορεί να καταφέρει να τον εξαναγκάσει να μην είναι άπληστος και ιδιοτελής; Αυτό όμως, γεννάει μόνο μιάν αντίθετη αντίδραση, και έτσι υπάρχει η σύγκρουση ανάμεσα στο άτομο και το ιδεώδες που καθιερώνει το κράτος ή μία ισχυρή θρησκευτικο – πολιτική ομάδα. Για να γίνει η δίκαιη κατανομή της τροφής, του ιματισμού και της στέγης, χρειάζεται μια τελείως διαφορετικού είδους κοινωνία, έτσι δεν είναι; Οι χωριστές εθνότητες και οι κυβερνήσεις τους, τα μπλόκ των δυνάμεων και τα συγκρουόμενα οικονομικά συστήματα, καθώς και το ταξικό σύστημα και οι οργανωμένες θρησκείες – το καθένα από αυτά διακηρύσσει ότι ο δρόμος τους είναι ο μόνος σωστός. Όλ’ αυτά πρέπει να πάψουν να υπάρχουν, που σημαίνει ότι ολόκληρη η στάση απέναντι στην ζωή που στηρίζεται στην ιεραρχία, στην αυθεντία, πρέπει να σβήσει.

«Βλέπω ότι αυτή είναι η μόνη πραγματική επανάσταση».

Είναι μία πλήρης ψυχολογική επανάσταση και μια τέτοια επανάσταση είναι απαραίτητη αν θέλουν οι άνθρωποι σ’ ολόκληρο τον κόσμο να μην στερούνται τις βασικές φυσικές ανάγκες. Η γη είναι δική μας, δεν είναι αγγλική, ρωσική, αμερικάνικη ή ελληνική, ούτε ανήκει σ’ οποιαδήποτε ιδεολογική ομάδα. Είμαστε ανθρώπινα όντα, όχι Βουδιστές, Χριστιανοί, Μωαμεθανοί. Όλες αυτές οι διαιρέσεις πρέπει να σβήσουν, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πρόσφατων, όπως του κομμουνισμού, αν θέλουμε να επιφέρουμε μια ολοκληρωτικά διαφορετική οικονομικο – κοινωνική δομή. Αυτό πρέπει ν’ αρχίσει από εσάς κι από μένα.

«Μπορώ να δράσω πολιτικά για να βοηθήσω την πραγματοποίηση μιάς τέτοιας επανάστασης;»

Αν επιτρέπετε, τι εννοείτε με την πολιτική δράση; Είναι η πολιτική δράση ότι και αν σημαίνει αυτή, χωριστή από την ενιαία δράση του ανθρώπου, ή αποτελεί μέρος της;

«Λέγοντας πολιτική δράση, εννοώ δράση στο κυβερνητικό επίπεδο: νομοθετική, οικονομική, διοικητική, και τα λοιπά.»

Ασφαλώς, εάν η πολιτική δράση είναι χωριστή από την ενιαία δράση του ανθρώπου, αν δεν λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το είναι του, την ψυχολογική όσο και την φυσική του κατάσταση, τότε είναι βλαβερή και φέρνει ακόμα περισσότερη σύγχυση και αθλιότητα. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που συμβαίνει στον κόσμο τώρα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, με όλα τα προβλήματα, να δράσει σαν ένα ενιαίο ανθρώπινο όν, και όχι σαν πολιτική οντότητα, αποκομμένη από την από την ψυχολογική ή πνευματική κατάστασή του; Οποιαδήποτε δράση που δεν είναι ολοκληρωτική, ενιαία, αναπόφευκτα οδηγεί στον πόνο. Υπάρχει μόνον ανθρώπινη δράση, όχι πολιτική δράση, θρησκευτική φράση, ή Ινδική δράση. Η δράση που είναι χωριστική, τμηματική, πάντοτε οδηγεί σε σύγκρουση τόσο μέσα όσο και έξω.

«Αυτό σημαίνει, ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική δράση, αυτό δεν σημαίνει;»

Καθόλου. Η κατανόηση της ενιαίας δράσης ασφαλώς δεν εμποδίζει την πολιτική, εκπαιδευτική ή θρησκευτική δράση. Αυτές δεν είναι χωριστές δράσεις, είναι όλες τους μέρος μιας ενιαίας πορείας που θα εκφράσει τον εαυτό της προς διάφορες κατευθύνσεις. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι αυτή η ενιαία πορεία, και όχι μια χωριστή πολιτική δράση, οσοδήποτε φαινομενικά ευεργετική.

«Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι εννοείτε. Αν έχω αυτήν την ολική κατανόηση του ανθρώπου, ή του εαυτού μου, η προσοχή μου μπορεί να είναι στραμμένη σε διάφορες κατευθύνσεις, ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά όλες μου οι δράσεις θα βρίσκονται σε άμεση σχέση με το σύνολο».

Η δράση που είναι χωριστική, κατατετμημένη, δεν μπορεί παρά να επιφέρει χαώδη αποτελέσματα, πράγμα που αρχίζω να το αντιλαμβάνομαι. Βλέποντας όλ’ αυτά όχι σαν πολιτικός, αλλά σαν άνθρωπος, η σκοπιά μου στην ζωή αλλάζει τελείως. Δεν ανήκω πλέον σε καμιά χώρα, σε κανένα κόμμα, σε καμιά ιδιαίτερη θρησκεία. Χρειάζομαι να γνωρίσω τον Θεό, όπως χρειάζομαι τροφή, ιματισμό, και στέγη. Αλλά αν αναζητήσω το ένα ξεχωριστά από το άλλο, η έρευνα μου θα οδηγήσει σε ποικίλες μορφές συμφοράς και σύγχυσης. Ναι, το βλέπω πως έτσι είναι. Η πολιτική, η θρησκεία και η εκπαίδευση σχετίζονται πολύ στενά η μία με την άλλη.   


Συνεχίζεται …